Co trzeba zrobić, żeby pracować w dziale personalnym?

co trzeba zrobić żeby pracować w dziale personalnymPraca w dziale personalnym, a więc zajmowanie się szeroko pojętą tematyką human resources, jest niezwykle atrakcyjnym stanowiskiem na współczesnym rynku pracy. Przyczynia się do tego z jednej strony renoma i prestiż, jakie ten zawód wypracowuje sobie wśród społeczeństwa od pewnego czasu, a z drugiej dość wysokie wynagrodzenie, które można uzyskać.

Średnie zarobki netto na tym stanowisku to około 2.5 tys. zł., ale specjaliści w tej dziedzinie zarabiają nawet od 3.5 do ponad 5 tys. miesięcznie.

Jakie warunki trzeba zatem spełnić, by zacząć rozwijać się w branży HR? Zazwyczaj pracodawcy oczekują wykształcenia wyższego (choć niekoniecznie kierunkowego), jednak nie zawsze jest to warunkiem koniecznym i wykształcenie średnie może wystarczyć pod warunkiem posiadania udokumentowanego doświadczenia. Szanse podnieść mogą przygotowujące do zawodu studia – najwięcej odpowiadających profilem kształcenia jest pośród podyplomowych, a także szkolenia i kursy przygotowawcze.

Mimo wszystko zdecydowanie cenniejsze niż kwalifikacje zawodowe jest doświadczenie. Warto zatem już w trakcie nauki podjąć współpracę, np. z agencjami zatrudnienia tymczasowego – bardzo często proponują one staże w niepełnym wymiarze godzin, które można dostosować do innych zajęć. Jest to świetna możliwość nabycia praktycznych umiejętności!

Czym się zajmuje współczesny HR-owiec?

czym się zajmuje współczesny HR-owiecHR-owiec, a więc pracownik działu personalnego, wspomaga system zarządzania kapitałem ludzkim. Oczywiście nie wykonuje wszystkich związanych z nim czynności, gdyż zadania zawodowe są delegowane w zależności od posiadanej specjalizacji i poziomu doświadczenia, jednak jego praca jest kluczowa dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Jakie są podstawowe zadania takich pracowników?

Można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje rekrutację nowych pracowników, natomiast druga – motywowanie i podnoszenie kwalifikacji już zatrudnionych osób.

Rekrutacja polega na aktywnych poszukiwaniu pracowników, analizie ofert aplikacyjnych, wyborze odpowiednich kandydatów oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. HR-owiec musi zdecydować, który z aspirantów będzie najbardziej odpowiedni pod kątem profilu firmy i ocenić, co taka osoba może wnieść do jej kapitału. Następnie przeprowadza proces adaptacji nowego pracownika, co wiąże się między innymi z przeprowadzaniem szkoleń i przygotowywaniem indywidualnej ścieżki kariery.

Odpowiada za integrację i motywację pracowników, a także stanowi dla nich wsparcie. Analizuje możliwości potencjału ludzkiego oraz potrzeby kadrowe i oczywiście prowadzi dokumentację, łącznie z archiwizacją akt osobowych.

Kim są pracownicy działu personalnego?

kim są pracownicy działu personalnegoWzrastające znaczenie kapitału ludzkiego w strukturach każdej firmy sprawia, że przed działem personalnym stają coraz to nowe wyzwania. Wzrost konkurencyjności na współczesnych rynkach pracy wymusza podejmowanie przemyślanych strategicznie kroków w doborze pracowników.

Tylko dobrze współpracujący ze sobą zespół ludzi, z odpowiednimi do danej branży kwalifikacjami, jest w stanie zapewnić firmie sukces. Stąd rola działów personalnych wydaje się być obecnie kluczową i z pewnością ma ogromny wpływ na rozwój firmy i sukcesywną realizację zamierzonych przez nią celów.

Dział personalny zarządza zasobami ludzkimi – począwszy od rekrutacji nowych pracowników, a skończywszy na ciągłym podnoszeniu potencjału już zatrudnionych. Pracownicy działów personalnych czuwają nad całościowym przebiegiem ścieżek kariery, koordynując systemy szkoleniowo-motywacyjnie. Z drugiej strony odpowiadają za zewnętrzny wizerunek firmy.

Pracowników takich opisuje się zazwyczaj określeniem HR-owcy – a więc specjaliści od spraw human resources, czyli zasobów ludzkich. Dzieli się ich na kilka rodzajów i oprócz wymienionej specjalizacji są również osoby odpowiedzialne na procesy rekrutacyjne, menagerowie czy biznes partnerzy.

Co zrobić, żeby dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnej?

Co zrobić, żeby dobrze wypaść na rozmowie rekrutacyjnejKluczem do sukcesu jest dobre przygotowanie, które pozwoli na partnerską rozmowę z rekruterem i zwiększy szansę na zdobycie pracy. Co trzeba zrobić? Jak się przygotować do rozmowy w sprawie pracy?

Po pierwsze, warto jest zebrać informacje na temat przedsiębiorstwa do którego aplikuje kandydat. W dobie Internetu nie jest to trudne zadanie. Warto w tym celu przejrzeć stronę internetową organizacji oraz jej konta na portalach społecznościowych, poczytać fora branżowe itp. Trzeba zdobyć także wiedzę na temat określonego stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja.

Po drugie, warto jest zebrać informacje dotyczące swojej osoby, swoich kompetencji, umiejętności, osiągnięć. Wszystkiego co może okazać się przydatne na stanowisku, na które aplikujemy.

Po trzecie, warto przygotować sobie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania np.: jakie są Pana/Pani słabe i mocne strony? Dlaczego zmienia Pan/Pani pracę? Ile chciałby Pan/Pani zarabiać? Itp.

Po czwarte, warto jest przygotować sobie listę pytań, które chcemy zadać Specjaliście ds. Rekrutacji.

Dobrym sposobem jest przetrenowanie sobie naszych wypowiedzi, stworzenie scenki sytuacyjnej z kimś kto będzie w roli rekrutera i kto zwróci nam uwagę na to, co ewentualnie wymaga poprawy.

Na koniec jeszcze jedna dobra rada. W każdej sytuacji sojusznikiem jest pozytywne nastawienie!

Czy warto kłamać w CV? W jaki sposób Specjalista ds. rekrutacji sprawdza prawdomówność kandydata?

czy warto kłamać w CVNie wszyscy kandydaci biorący udział w procesie rekrutacyjnym są w stu procentach szczerzy. Przeglądając bazę CV osób aplikujących na dane stanowisko pracy, nie da się odsiać życiorysów, które nie są do końca zgodne z prawdą. Ale podczas rozmowy rekrutacyjnej da się wyeliminować nieuczciwego, najzwyczajniej w świecie kłamiącego kandydata.

W jakich obszarach nieuczciwi kandydaci do pracy najczęściej kłamią? Jakie informacje najczęściej przekoloryzują? W zakresie znajomości języków obcych, stopnia znajomości obsługi programów komputerowych, referencji, długości czasu pracy w poprzednich miejscach zatrudnienia oraz powodach odejścia z pracy. Doświadczony i bystry specjalista ds. rekrutacji jest w stanie wyłapać i zweryfikować pewne nieścisłości dotyczące wiedzy, doświadczenia i umiejętności aplikanta. W jaki sposób?

W celu sprawdzenia poziomu znajomości języka obcego, przedkładane są do rozwiązania różnego rodzaju testy, bądź też przeprowadzana jest konwersacja, na deklarowanym przez kandydata poziomie w języku, który ma zostać zweryfikowany. Podobnie jak ze znajomością języków obcych, znajomość wybranego oprogramowania komputerowego potwierdzają różnego rodzaju dyplomy i certyfikaty. Jeśli takowych kandydat nie posiada, najprościej jest sprawdzić jego umiejętności, zadając mu wybrane ćwiczenie do wykonania. Referencje najlepiej jest zweryfikować, kontaktując się z poprzednim pracodawcą kandydata. Jeśli osoba aplikująca do naszej firmy nie chce podać kontaktu do swojego poprzedniego pracodawcy, najprawdopodobniej oznacza to, że ma coś do ukrycia. Czas pracy u poszczególnych pracodawców, rekruterzy mogą sprawdzić za pomocą mediów społecznościowych, czy zadawania nietypowych pytań np. o czas wolny, hobby itp. W ten sposób potrafią zweryfikować faktyczne widełki czasowe przepracowania w konkretnych firmach. Powody rezygnacji z pracy mogą być różne, np. chęć zmiany branży, niemożność dalszego rozwoju w aktualnej firmie itp. Jeśli kandydat zaczyna źle wypowiadać się o swoim pracodawcy, bądź współpracownikach, niczego dobrego to nie wróży i być może nie warto rozpatrywać jego kandydatury.

Assesment Center – wielowymiarowa metoda rekrutacji

Assessment Center wielowymiarowa metoda rekrutacjiWłaściwie dobrani pracownicy stanowią najcenniejsze źródło zasobów każdej firmy. W doborze odpowiednich osób i trafnej ocenie kandydatów pomoże najbardziej skuteczna forma rekrutacji, którą wybierze pracownik działu personalnego.

Co to jest Assessment Center i na czym polega? Assessment Center (nazywany również poprzez dosłowne tłumaczenie Ośrodkiem Oceny albo Centrum Oceny) jest metodą wykorzystywaną w procesie rekrutacji, polegającą na wielowymiarowej ocenie kompetencji, cech osobowych i umiejętności interpersonalnych kandydatów na wybrane stanowisko pracy. Trwa zazwyczaj kilka godzin, a czasem nawet i dwa dni. Kandydaci zaproszeni na sesję AC biorą udział w różnego rodzaju testach psychologicznych, zadaniach, ćwiczeniach i symulacjach przeprowadzanych w grupie pretendentów aplikujących na wybrane stanowisko. Całości przyglądają się wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni rekruterzy tzw. asesorzy, którzy po skończonym procesie dokonują dogłębnej analizy kandydatów i wyciągają wnioski dotyczące ich zawodowego potencjału. Z uwagi na wszechstronność, czasochłonność i kosztowność AC wykorzystuje się głównie przy rekrutacji na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne.

W całym procesie Assessment Center najlepiej radzą sobie osoby odważne, pewne siebie i komunikatywne. Nieśmiali kandydaci wypadają gorzej, ale wprawni asesorzy potrafią dostrzec potencjał takich osób.

Twardy HR oraz Miękki HR

twardy hr oraz miękki hrDział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (z angielskiego dział Human Resources, czyli w skrócie – dział HR) odgrywa bardzo kluczową rolę w całym procesie zarządzania firmą, ponieważ zajmuje się wszystkimi pracownikami firmy na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania. Najbardziej popularne określenia w Dziale HR to: HR Miękki i HR Twardy. Co ukrywa się pod tymi pojęciami? I z czym one się wiążą?

Twardym HR nazywamy wszystkie działania związane z kadrami, płacami, sprawami administracyjnymi. Obejmuje wszystkie sprawy formalne pracowników takie jak na przykład: zawieranie umów, rozliczanie wynagrodzeń, naliczanie urlopów itp. Przy tym wszystkim, pracownik działu personalnego musi dbać o to, by wszystkie formalności były zgodne z prawem pracy oraz prawem cywilnym. Na bieżąco musi śledzić wszelkie zmiany w prawie, wprowadzanie nowych przepisów, czy zmiany w organizacji i narzędziach pracy.

Do Miękkiego HR zaliczamy m.in.: selekcję i rekrutację przyszłych pracowników, opracowywanie strategii skutecznego wykorzystywania potencjału zatrudnionych pracowników, analizę potrzeb szkoleniowych, tworzenie systemów motywacyjnych, dbanie o rozwój pracowników oraz analizę opłacalności szkoleń, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów między współpracownikami.

Trafiła kosa na kamień

Praca w kadrach, dziale HR czy personalnym to praca o ludziach i dla ludzi, o czym zawsze należy pamiętać. Niestety nie zawsze pracownicy działu personalnego pamiętają o swej roli i obowiązkach, a petentów przyjmują jak zło konieczne. Opowiem Wam o sytuacji, jaka przydarzyła mi się kilka tygodni temu i na stałe zapisała się w mej pamięci.

Rausschmiss: Kündigung eines Mitarbeiters - arroganter ChefOwego dnia wybrałem się do działu personalnego w mojej firmie, by dogadać sprawy związane z płacami. Szedłem jak zwykle z ciężkim sercem, bo wiedziałem, że za biurkiem jak zwykle spotkam niemiłą panią Wandę, która nigdy się nie uśmiecha i zachowuje się tak, jakby pracowała za karę. Jest wiecznie niemiła i opryskliwa, wszystkie sprawy załatwia z wielką łaską, chociaż to należy do jej obowiązków. Milusia jest jedynie w stosunku do prezesa. Przy nim gra grzeczną i uczynną jak aniołek. Mnie akurat chyba dość lubi, bo nigdy na mnie otwarcie nie nakrzyczała, jednak regularnie wyżywa się na wszystkich pracownicach. Do kobiet ma jakąś awersję – chyba im zazdrości, że są młodsze, milsze i ładniejsze.

Tym razem, gdy wszedłem do biura burę dostawała młoda dziewczyna, która, co mnie zaskoczyło, wcale nie wyglądała na zastraszoną i przerażoną, a zwyczajnie na wkurzoną i zniesmaczoną. Kojarzyłem tę młodą twarz i wiedziałem, że dziewczyna jest nowa. Pracowała na zastępstwo podczas urlopu macierzyńskiego sekretarki dopiero od kilku tygodni. Zazwyczaj Straszna Wanda (jak ją nazywamy) potrafi największego chojraka zrównać z ziemią, a takie chudziutkie dziewczyny zjada na śniadanie. Teraz było jednak inaczej. Dziewczyna stała grzecznie do momentu, gdy Wanda skończyła swoją tyradę i rzuciła w kierunku młodej tekstem „i co ty na to, smarkulo?”.

Rzeczona smarkula spojrzała na Straszną Wandę spokojnym wzrokiem i powiedziała spokojnie, że nic. Że zupełnie nic, bo jest siostrzenicą naszego (dodam, że bezdzietnego) prezesa, która przyszła tu sobie trochę popracować pod przykrywką sekretarki, a tak naprawdę miała się zorientować jakie nastroje panują w biurze i kto nie pasuje do firmy. Na jej opinii opierał się będzie prezes podczas zaplanowanych na najbliższy czas zwolnień. Straszna Wanda wyśmiała dziewczynę, że plecie farmazony, choć widać było strach w oczach i niepewność. Straciła rezon.

Po jakichś dwóch tygodniach okazało się, że dziewczyna nie kłamała i Wanda otrzymała wypowiedzenie. W końcu trafiła kosa na kamień, a cała firmą odetchnęła. Od tej chwili do kadr chodzę z prawdziwą przyjemnością.

Przestrzeń biurowa

a10Podstawowych rodzajów przestrzeni biurowej jest trzy. W pierwszym przypadku pracownicy posiadają osobne pokoje biurowe, w których siedzi po dwóch, trzech pracowników. Drugi rodzaj to boksy biurowe, o których ostatnio robi się coraz głośniej. Boksy biurowe to jeden wielki pokój, w którym umieszczono biurka pooddzielane od siebie ściankami działowymi o wysokości do 1,5 metra. Ostatnim rodzajem są biura typu „open space” (ang. otwarta przestrzeń), gdzie biurek pracowników nic nie dzieli.

Pomysłodawcą i prekursorem idei biur „open space” był Frank Lloyd Wright, który uważał, że zniesienie barier architektonicznych pomoże znieść podziały między pracownikami i przyczyni się do ich lepszej współpracy. Niestety, jego idea szybko zastała zniszczona przez masowe upychanie ludzi na ograniczonej powierzchni, pracownik działu personalnego. Takie warunki do pracy na pewno nie przyczyniały się do lepszych kontaktów międzyludzkich  i poprawy jakości wykonywanej pracy. Hałas i tłok powoduje obniżenie produktywności i wzmaga stres. Ludzie ściśnięci jak sardynki są podenerwowani i skorzy do kłótni. Dziś uważa się, że zarówno tradycyjne biurowce, jak i boksy nie są pozbawione zalet ale też nie są bez wad.

Poniżej przedstawiam plusy pokojów biurowych oraz boksów.

Tradycyjne biuro:

  • daje poczucie prywatności,
  • zapewnia większą ciszę i spokój,
  • stwarza warunki do redukcji napięcia,
  • zapewnia lepsze zdrowie.

Boksy biurowe:

  • poprawiają relacje z kolegami,
  • stwarzają możliwości do nauki,
  • dają możliwość ekspresji własnego „ja”.

Nie tak miało być

Gdy miałam przed sobą pierwszy tydzień pracy w dziale personalnym zakładałam sobie, że w bardzo szybkim czasie zaprzyjaźnię się ze wszystkimi współpracownikami i poczuję jak człowiek jednej, wielkiej firmowej rodziny. Zawsze marzyła mi się praca w biurze, w którym wszyscy dobrze się znają, mówią sobie po imieniu i trzymają się razem. Słyszałam wiele opowieści o przyjaźniach w miejscu pracy i chciałam poznać ich smak.

Do nowej pracy szłam zdenerwowana, ale również pełna nadziei. Wiedziałam, że mam dość otwarty charakter i szybko nawiązuję nowe kontakty, dlatego nie obawiałam się, że ktoś z nowych kolegów mógłby mnie nie polubić. Współpracownicy z działu personalnego przywitali mnie miło, aczkolwiek bez zbędnych emocji. Liczyłam, że każdy będzie mi się przyglądał, każdy zagadywał, ale nic takiego się nie działo, pracownik działu personalnego Głogów.

z74Odnoszono się do mnie z szacunkiem, ale bez zbytniej poufałości. Rozmowy dotyczyły głównie tematów służbowych, rzadko ktoś mówił o czymś niezwiązanym z pracą. Przyznam, że byłam zszokowana. Miałam nadzieję, że zachowanie kolegów z pracy to zwykła reakcja na moje przybycie do firmy. Dopiero po paru dniach, gdy nic się nie zmieniało, a ja byłam coraz bardziej przerażona, dowiedziałam się, że kierownik działu nie życzy sobie rozmów o sprawach prywatnych w pracy. To on ogranicza wszystkie kontakty pracownicze, by jak najbardziej zwiększyć wydajność pracy.