Właśnie jestem w trakcie organizacji szkolenia produktowego dla nowych pracowników naszej firmy. Od przyszłego tygodnia pracę w naszej kieleckiej firmie z branży finansowej rozpoczynają trzy nowe osoby, dlatego muszą zostać skierowane na obowiązkowy kurs przygotowujący do prawidłowego wypełniania swoich obowiązków. Organizacja takiego kursu nie należy do najtrudniejszych. Mamy w swojej strukturze osobę, która posiada stosowne uprawnienia do prowadzenie szkoleń, dlatego ta osoba zostanie wyznaczona do tygodniowego szkolenia nowych pracowników w jednej z firmowych sal biznesowych. Na trzy osoby szkolone plus jednego wykładowcę nie potrzeba wielkiego pomieszczenia, dlatego bez problemu coś się znajdzie.

Po szkoleniu nastąpi sprawdzian wiedzy nowych pracowników, przeprowadzony przez wykładowcę. Po uzyskaniu 70% poprawnych odpowiedzi dany pracownik będzie mógł rozpocząć pracę, a jeśli egzamin nie pójdzie komuś tak, jak powinien, będzie miał jeszcze jedną okazję na jego powtórzenie. W przypadku ponownej porażki dany pracownik zostanie usunięty z zespołu specjalistów sprzedażowych jeszcze przed rozpoczęciem pracy.

W ciągu mojej kadencji na stanowisku pracownika personalnego, pracownik personalny Kielce. Zaledwie dwa razy zdarzyło się, by nowy pracownik nie zdał dwa razy egzaminu. Mam nadzieję, że tym razem cała trójka ukończy szkolenie i zda egzamin, bo nie chcę kolejny raz organizować rekrutacji.

Napisz komentarz