Rola działu personalnego

W ostatnich latach dla niektórych firm strategia zarządzania zasobami ludzkimi stała się równie ważna jak strategia finansowa czy marketingowa przedsiębiorstwa. W firmach panuje przekonanie, że sprawnie zarządzana i zmotywowana wysoko wykwalifikowana kadra, to silny element ich organizacji. Podstawową rolą działu personalnego w firmie jest  rekrutacja i selekcja pracowników oraz ich nabór. W zakresie jego działań mieści się również tworzenie opisów stanowisk pracy i umiejscowienie ich w strukturze firmy. Z tymi zadaniami wiążą się również kolejne – adaptacja nowego pracownika w miejscu pracy i szkolenia przystosowujące go do efektywnego wykonywania pracy.

Pracownicy działu personalnego zajmują się naliczaniem wynagrodzeń, pracownik działu personalnego Ostrów Wielkopolski oraz realizacją zadań  związanych z przepisami podatkowymi i ubezpieczeniem pracowników. Co więcej, pracownicy odpowiedzialni są za obsługę dokumentacji kadrowo-płacowej, za przestrzeganie przepisów prawa pracy, przepisów BHP, prowadzenie administracji pracowniczej, zapewnianie pracownikom firmy odpowiednich warunków pracy na zajmowanych przez nich stanowiskach oraz za koordynację działań związanych z ocenianiem pracowników, a także tworzeniem i dopasowywaniem do pracowników systemów motywacyjnych.

Napisz komentarz