Twardy HR oraz Miękki HR

twardy hr oraz miękki hr

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi (z angielskiego dział Human Resources, czyli w skrócie – dział HR) odgrywa bardzo kluczową rolę w całym procesie zarządzania firmą, ponieważ zajmuje się wszystkimi pracownikami firmy na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania. Najbardziej popularne określenia w Dziale HR to: HR Miękki i HR Twardy. Co ukrywa się pod tymi pojęciami? I z czym one się wiążą?

Twardym HR nazywamy wszystkie działania związane z kadrami, płacami, sprawami administracyjnymi. Obejmuje wszystkie sprawy formalne pracowników takie jak na przykład: zawieranie umów, rozliczanie wynagrodzeń, naliczanie urlopów itp. Przy tym wszystkim, pracownik działu personalnego musi dbać o to, by wszystkie formalności były zgodne z prawem pracy oraz prawem cywilnym. Na bieżąco musi śledzić wszelkie zmiany w prawie, wprowadzanie nowych przepisów, czy zmiany w organizacji i narzędziach pracy.

Do Miękkiego HR zaliczamy m.in.: selekcję i rekrutację przyszłych pracowników, opracowywanie strategii skutecznego wykorzystywania potencjału zatrudnionych pracowników, analizę potrzeb szkoleniowych, tworzenie systemów motywacyjnych, dbanie o rozwój pracowników oraz analizę opłacalności szkoleń, diagnozowanie i rozwiązywanie problemów między współpracownikami.

One thought on “Twardy HR oraz Miękki HR”

  1. Pracuję w dziale personalnym już dwa lata, zdecydowanie wolę miękki hr. Można wykazać się kreatywnością.

Napisz komentarz