Kim są pracownicy działu personalnego?

kim są pracownicy działu personalnego

Wzrastające znaczenie kapitału ludzkiego w strukturach każdej firmy sprawia, że przed działem personalnym stają coraz to nowe wyzwania. Wzrost konkurencyjności na współczesnych rynkach pracy wymusza podejmowanie przemyślanych strategicznie kroków w doborze pracowników.

Tylko dobrze współpracujący ze sobą zespół ludzi, z odpowiednimi do danej branży kwalifikacjami, jest w stanie zapewnić firmie sukces. Stąd rola działów personalnych wydaje się być obecnie kluczową i z pewnością ma ogromny wpływ na rozwój firmy i sukcesywną realizację zamierzonych przez nią celów.

Dział personalny zarządza zasobami ludzkimi – począwszy od rekrutacji nowych pracowników, a skończywszy na ciągłym podnoszeniu potencjału już zatrudnionych. Pracownicy działów personalnych czuwają nad całościowym przebiegiem ścieżek kariery, koordynując systemy szkoleniowo-motywacyjnie. Z drugiej strony odpowiadają za zewnętrzny wizerunek firmy.

Pracowników takich opisuje się zazwyczaj określeniem HR-owcy – a więc specjaliści od spraw human resources, czyli zasobów ludzkich. Dzieli się ich na kilka rodzajów i oprócz wymienionej specjalizacji są również osoby odpowiedzialne na procesy rekrutacyjne, menagerowie czy biznes partnerzy.

Napisz komentarz