Informacje o zawodzie

Pracownik działu personalnego jest osobą, która organizacyjnie wspiera dział zarządzania personelem, a jej działania wiążą się z procesem rekrutacji, planowania szkoleń, z raportami personalnymi i innymi obowiązkami związanymi z tworzeniem i realizacją polityki personalnej firmy.

Osoba zainteresowana pracą na stanowisku pracownika personalnego powinna mieć co najmniej wykształcenie policealne o profilu administracyjnym, jednak w dzisiejszych czasach pracodawcy coraz częściej wymagają wykształcenia wyższego, zdobytego na kierunkach: prawo, psychologia bądź ekonomia. Pracownik personalny to osoba dobrze znająca język angielski i umiejąca obsługiwać komputer, zwłaszcza programy z rodziny MS Windows i programy kadrowe. Nie bez znaczenia jest w tym zawodzie wiedza o przepisach prawa pracy i przepisach ubezpieczeniowych. W procesie rekrutacyjnym liczy się również zdobyte doświadczenie w zajęciach administracyjno-biurowych i logistycznych, a ponadto odpowiednie cechy charakteru przydatne na tym stanowisku pracy, takie jak: komunikatywność, otwartość, dokładność, odpowiedzialność, miła aparycja i umiejętność współpracy z innymi osobami.

Miejscem pracy pracownika działu personalnego jest biuro, co oznacza, że praca ta jest pracą typowo administracyjno-biurową. Czas pracy to osiem godzin dziennie przez pięć dni w tygodniu. Pracownik ma możliwość podnoszenia kwalifikacji i awansu zawodowego.

Napisz komentarz