O dziale personalnym

Najważniejszym czynnikiem i elementem każdej firmy są ludzie, którzy wykonują określone prace i obowiązki. Stąd, bardzo istotnym jest, by każdy pracownik zatrudniony w danej firmie posiadał odpowiednie warunki do wykonywania swoich obowiązków i do rozwoju osobistego i zawodowego. W niektórych współczesnych firmach strategia zarządzania zasobami ludzkimi jest równie ważna jak strategia finansowa i marketingowa. Dobrze wykwalifikowana kadra i zmotywowany zespół pracowników to bardzo ważny element przewagi firmy nad innymi, jej konkurencyjnymi.

Do podstawowych zadań wykonywanych przez dział personalny należą rekrutacja i selekcja pracowników oraz ich nabór, a ponadto tworzenie opisów stanowisk pracy i ich lokalizacja w strukturze firmy. Co więcej, z wymienionymi obowiązkami wiąże się również adaptacja nowego pracownika w miejscu pracy i organizacja szkoleń przystosowujących go do nowych zadań.

Pracownik działu personalnego Częstochowa zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń, obsługą dokumentacji kadrowo-płacowej i przestrzeganiem przepisów prawa pracy i zasad BHP. Osoby zatrudnione w dziale personalnym prowadzą administrację pracowniczą oraz koordynują działania związane z ocenianiem pracowników i dopasowywaniem do nich systemów motywacyjnych.

Napisz komentarz