Specjalista ds. finansowo - kadrowych

Ogłoszenie numer: 5806857, z dnia 2021-11-01

Zespół Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym

Zespół Szkół Specjalnych w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym jest jedną z placówek w województwie mazowieckim, w których dzieci mogą przechodzić proces leczenia i rehabilitacji bez przerywania nauki. Przybywają tu dzieci i młodzież z całego kraju. W skład Zespołu Szkół Specjalnych, którego siedzibą jest szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym wchodzą:

 • Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi;
 • Specjalne Liceum Ogólnokształcące.

Organem prowadzącym Zespół Szkół Specjalnych w SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym jest Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkole zatrudnionych jest 20 nauczycieli i 3 osoby w dziale administracji.

Specjalista ds. finansowo - kadrowych

Miejsce pracy: mazowieckie / Dziekanów Leśny

 

Opis stanowiska

 • Prawidłowe i terminowe prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont;
 • Uzgadnianie sald kont księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych;
 • Księgowanie syntetyczne i analityczne wydatków budżetowych (bieżących), wg klasyfikacji budżetowej, kosztów według rodzaju, kosztów finansowych, pozostałych kosztów;
 • Kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych dotyczących wydatków i dochodów budżetowych;
 • Kontrola prawidłowej ewidencji dochodów i wydatków budżetowych oraz ich zaangażowania, porównanie z planem finansowym;
 • Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, rocznych;
 • Analiza i kontrola kont analitycznych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych;
 • Rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji;
 • Terminowe i zgodne z przepisami sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 • Rozliczanie dotacji;
 • Prowadzenie ewidencji rejestru VAT;
 • Prowadzenie teczek akt osobowych pracowników;
 • Pełna obsługa pracowników od zatrudnienia do zwolnienia;
 • Sporządzanie list płac z tytułu wszelkich wynagrodzeń, zasiłków ZUS;
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i korygujących ZUS;
 • Sporządzanie informacji o dochodach PIT-11 ; PIT-40;
 • Wystawianie zaświadczeń RP-7;
 • Planowanie i rozliczanie funduszu płac.

Wymagania

 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Wykształcenie wyższe minimum 5 letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 3 lata w administracji samorządowej,
 • Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,
 • Znajomość przepisów w zakresie: ustawy o finansach publicznych, ustaw o rachunkowości, ustaw o dochodach jst, ustawy o samorządzie województwa,
 • Dobra znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Word, Excel.

Wymagania pożądane:

 • Umiejętność pracy w komputerowych systemach finansowo-księgowych Prosoft, systemu informatycznego „Kady i płace” Prosoft, obsługa programu Bestia.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Oferujemy

 • Stabilne warunki zatrudnienia na ½ etatu i niezbędne narzędzia pracy;
 • Przyjazną atmosferę pracy, szkolenia;
 • Oferujemy 3500 Brutto.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.