Specjalista w zakresie obsługi kadrowej i prawa pracy

Ogłoszenie numer: 5284355, z dnia 2021-08-20

Oferta pracy

Instytut Adama Mickiewicza

poszukuje współpracownika –

specjalisty w zakresie obsługi kadrowej i prawa pracy.

Specjalista w zakresie obsługi kadrowej i prawa pracy

Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

 

Opis stanowiska

Instytut Adama Mickiewicza jest narodowa instytucją kultury, której misją jest budowa i komunikacja wymiaru kulturalnego Polski poprzez inicjowanie międzynarodowej współpracy i wymiany kulturalnej. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności IAM zrealizował ponad 6000 wydarzeń kulturalnych, w których udział wzięło blisko 55 milionów osób. Instytut Adama Mickiewicza jest również wydawcą Culture.pl.

 

Zakres świadczonych usług obejmować będzie:

 • przygotowywanie ewidencji czasu pracy i harmonogramów pracy dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • sporządzanie list obecności i nadzór nad ich uzupełnianiem przez Pracowników,
 • przygotowywanie danych do ryczałtów samochodowych,
 • współpracę przy tworzeniu i prowadzeniu planów urlopowych i ewidencji urlopów,
 • współpracę ze służbą BHP przy aktualizacji kart analizy ryzyka zawodowego w miejscu pracy dla poszczególnych grup stanowisk, zbieranie oświadczeń o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy,
 • współpraca ze służbą BHP przy organizacji szkoleń BHP (wstępne, okresowe oraz związane ze zmianami stanowisk pracy np. awans na stanowisko kierownicze),
 • organizowanie i koordynowanie obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników oraz monitorowanie ich ważności,
 • tworzenie tabeli dyżurów w Instytucie.

Wymagania

 • masz doświadczenie w obszarze obsługi kadrowej i prawa pracy,
 • masz wykształcenie wyższe - mile widziane wykształcenie podyplomowe w zakresie prawa pracy, zarządzania kapitałem ludzkim,
 • praca z dokumentacją sprawia Ci przyjemność.
 • masz poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • doskonale organizujesz swoje działania, a presja czasu nie stanowi dla Ciebie problemu,
 • proaktywnie szukasz rozwiązań i masz energię do działania,   
 • kontakt z ludźmi to Twoja pasja, a pozytywne doświadczenia pracowników są dla Ciebie najważniejsze,
 • posiadasz wysoką kulturę osobistą, łatwo nawiązujesz kontakty i potrafisz budować pozytywne relacje.

Oferujemy

 • współpracę w oparciu o umowę cywilnoprawną,
 • dobre relacje w zespole zaangażowanych i doświadczonych specjalistów,
 • możliwość uczestniczenia w budowaniu instytucji zajmującej się promocją polskiej kultury.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.