Dział personalny jest kluczowym elementem każdej organizacji, a jego wartość rośnie z każdym rokiem. Dział personalny jest swoistym łącznikiem pomiędzy najwyższym kierownictwem firmy, a pracownikami poszczególnych działów. Dział personalny jest odpowiedzialny za zasoby ludzkie, które mogą się przyczynić do sukcesu lub spowodować kryzys danej organizacji.

Działy personalne najczęściej występują w dużych firmach, zatrudniających powyżej 200 pracowników oraz w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym. Działy personalne istnieją w 75% firm produkcyjnych, co oznacza, że stają się one coraz bardziej doceniane, zwłaszcza w środowisku dużych korporacji.

W obecnych czasach zadania działu HR są bardzo różnorodne, a w rozwiniętych działach personalnych pracownicy odpowiedzialni są za różne obowiązki, pracownik działu personalnego Kalisz. Wśród pracowników znaleźć można specjalistów ds. szkoleń, rekrutacji czy płac. Pracownicy działu personalnego otrzymują różne wynagrodzenia w zależności od posiadanej funkcji, i tak dyrektor ds. personalnych zarobi nawet 15 tysięcy złotych brutto, kierownik otrzyma około 9 tysięcy brutto, a specjaliści ds. rekrutacji i selekcji za swoją pracę zostaną nagrodzenie 5 tysiącami złotych brutto.  Zbliżone wynagrodzenie otrzymują specjaliści ds. personalnych, najniższe – specjaliści ds. płac.

Dodatkowo, wśród bonusów pozafinansowych pracownicy personalni mogą liczyć na telefon komórkowy i samochód służbowy.

Napisz komentarz