Ścieżka kariery

Pracownik ds. personalnych jest osobą odpowiedzialną za prawidłowe funkcjonowanie działu personalnego (lub inaczej, działu kadr i płac) w danej firmie, w związku z czym na tym stanowisku pracy obsadzane są osoby posiadające określone cechy charakteru i umiejętności.

O podjęciu pracy na stanowisku pracownika działu personalnego należy zacząć myśleć jeszcze w trakcie nauki w szkole średniej. To wtedy wybiera się przedmioty, jakie chce się zdawać na maturze i podejmuje decyzję odnośnie kierunku dalszego kształcenia. Należy pamiętać, że największe szanse na zostanie pracownikiem działu personalnego mają osoby, które posiadają dyplom uczelni wyższej w zakresie nauk społecznych, psychologii, socjologii bądź kierunków branżowych (zarządzanie zasobami ludzkimi).

W pracy w dziale personalnym równie, a kto wie czy nawet nie bardziej, istotne są cechy osobowości i umiejętności, jakie można kształtować i rozwijać w trakcie pracy. Osoba poważnie myśląca o pracy w dziale personalnym powinna pomyśleć o ukończeniu dodatkowych szkoleń i kursów, zarówno z zakresu „twardego” jak i „miękkiego” HR, pracownik działu personalnego Olsztyn. Twardy HR związany jest z zagadnieniami dotyczącymi kodeksu pracy, rozliczeniami z pracownikami i instytucjami skarbowymi oraz z prowadzeniem ewidencji personalnej. Miękki HR obejmuje tematy związane z rozwojem, motywowaniem i wynagradzaniem pracowników, a także zarządzaniem.

Napisz komentarz