Zagrożenia w pracy

Praca pracownika działu personalnego jest zajęciem realizowanym w przestrzeni biurowej i związanym z określonymi pracami administracyjno-biurowymi. Pracownik działu personalnego Szczecin do wykonywania swojej pracy potrzebuje biurka, fotela biurowego, komputera i urządzeń biurowych, typu drukarka, faks, kserokopiarka czy bindownica. Jako, że zawód pracownika ds. personalnych jest zajęciem biurowym, warunki jego wykonywania (między innymi zagrożenia) związane są typowo z pracą biurową, co oznacza, że wszelkie czynniki środowiska zagrażające zdrowiu pracownika pochodzą wyłącznie z administracyjno-biurowych elementów jego pracy. Poniżej przedstawiono kilkanaście różnych zagrożeń mogących wystąpić w dziale personalnym:

 1. Urazy głowy – spowodowane częstym schylaniem się pod biurko w celu dostania się do jednostki centralnej komputera.
 2. Możliwość urazów w wyniku poślizgnięcia, potknięcia i upadku – śliskie, polerowane, pastowane podłogi, pozostawione otwarte szuflady, luźne przewody telefoniczne.
 3. Upadek z wysokości – źródłem tego zagrożenia jest bardzo często przemieszczanie się po schodach, korzystanie z drabiny przy wyszukiwaniu dokumentów znajdujących się na górnych pułkach szafy.
 4. Możliwość urazów w wyniku ukłucia, przecięcia, przekłucia – ostre przyrządy stosowane w biurze (nożyczki, spinacze, zszywki) oraz krawędzie papieru.
 5. Poparzenia – spowodowane kontaktem z gorącym powietrzem pochodzących z wewnątrz drukarek laserowych.
 6. Porażenie prądem elektrycznym – spowodowane przez wadliwie działający sprzęt komputerowy.
 7. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące oraz pole magnetyczne i elektrostatyczne, ultrafioletowe – emitowane przez monitory wyposażone w tradycyjne kineskopy.
 8. Nadmierny hałas emitowany przez sprzęt biurowy, rozmowy, telefon itp. w pomieszczeniach o złych warunkach akustycznych może spowodować uszkodzenia słuchu.
 9. Zatrucia – spowodowane przez ozon, tlenki azotu emitowane przez sprzęt biurowy np. kopiarki, drukarki laserowe.
 10. Możliwość chorób układu oddechowego i uczuleń – spowodowane przez pył papieru, środki do czyszczenia, kleje, dym papierosowy lub zanieczyszczenia powietrza wynikające z wadliwego systemu wentylacji.
 11. Pożar – zwarcie instalacji elektrycznej, nieostrożne obchodzenie się z otwartym ogniem przy dużej ilości dokumentów.
 12. Ruchome elementy sprzętu biurowego – np. niszczarki dokumentów. Spowodować mogą ciężkie uszkodzenia ciała.

Napisz komentarz